O MUNDO NÃO ME AGRADA - CLARICE LISPECTOR

aɱɑɳɦɛci ɛɱ cóʆɛʀɑ. ɳãѳ, ɳãѳ, ѳ ɱuɳɗѳ ɳãѳ ɱɛ ɑgʀɑɗɑ. ɑ ɱɑiѳʀiɑ ɗɑร pɛรรѳɑร ɛรtãѳ ɱѳʀtɑร ɛ ɳãѳ รɑɓɛɱ, ѳu ɛรtãѳ ѵiѵɑร cѳɱ cɦɑʀʆɑtɑɳiรɱѳ. ɛ ѳ ɑɱѳʀ, ɛɱ ѵɛz ɗɛ ɗɑʀ, ɛxigɛ. ɛ quɛɱ gѳรtɑ ɗɛ ɳóร quɛʀ quɛ รɛʝɑɱѳร ɑʆguɱɑ cѳiรɑ ɗɛ quɛ ɛʆɛร pʀɛciรɑɱ. ɱɛɳtiʀ ɗá ʀɛɱѳʀรѳ. ɛ ɳãѳ ɱɛɳtiʀ é uɱ ɗѳɱ quɛ ѳ ɱuɳɗѳ ɳãѳ ɱɛʀɛcɛ...
 
Fonte:http:
//pensamentosmirabolantes.blogspot.com.br